قوانین وب سایت

۱ – در هگام ثبت سفارش دقت کنید بعد از ثبت سفارش هزینه ای عوت داده نمیشود .

۲ – تمامیه اجناس سالم ارسال شده و مشکلی ندارد .

۳ – بعد از تکمیل مشخصات ادرس خود را در قسمت توضیحات وارد کنید .